Međunarodna konferencija:
            "Arhivi vjerskih zajednica u Hrvatskoj - stanje i perspektive"O KONFERENCIJI

Državni arhiv u Šibeniku i Državni arhiv u Zadru u suradnji Hrvatskim državnim arhivom i ICARUS-om (International Center for Archival Research) u okviru ENArC projekta (European Network of Archival Research) organiziraju međunarodnu konferenciju „Arhivi vjerskih zajednica u Hrvatskoj – stanje i perspektive“ 25. i 26. rujna 2014. u Šibeniku.

Konferencija je podijeljena na tri tematske cjeline:

 • stanje zaštite arhivskog gradiva vjerskih zajednica iz perspektive javne arhivske službe u Hrvatskoj
 • europska iskustva u zaštiti arhivskog gradiva i upravljanju arhivima vjerskih zajednica
 • zaštita arhivskog gradiva vjerskih zajednica na primjerima iz prakse

Cilj konferencije je uočavanje temeljnih problema u zaštiti arhivskog gradiva vjerskih zajednica u Hrvatskoj te oblikovanje smjernica za njegovu sustavnu zaštitu, definiranje modela uspješnog upravljanja arhivima vjerskih zajednica te uspostavljanje kvalitetno organizirane stručne suradnje između vjerskih zajednica i javnih arhivskih institucija.

ORGANIZACIJA

UZ POTPORU

Mjesto održavanja konferencije:

Gradska knjižnica „Juraj Šižgorić“ Šibenik

Poljana 6 22000 Šibenik

KONTAKT

Državni arhiv u Šibeniku
Velimira Škorpika bb
22000 Šibenik

Tel/fax: +385 22 312 514
e-mail: dasi@dasi.hr

   Lokacije na karti:


Prikaži Dasi konferencija na većoj karti

 

25. rujna 2014. (četvrtak)

09:00 – 10:00 Registracija
10:00 – 10:30 Pozdravne riječi
10:30 – 11:30 Arhivi vjerskih zajednica u Hrvatskoj

Vlatka Lemić (Hrvatski državni arhiv)
Arhivska služba i arhivi vjerskih zajednica u Hrvatskoj – stanje i perspektive

Tatjana Mušnjak (Hrvatski državni arhiv)
Pregled stanja zaštite gradiva vjerskih organizacija u Republici Hrvatskoj

Nermin ef. Botonjić (Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj)
Stanje i perspektive u zaštiti arhivskog gradiva Islamske zajednice u Hrvatskoj

11:30 – 12:00 Pauza
12:00 – 13:30 Arhivi vjerskih zajednica u Hrvatskoj

Mirela Mrak (Državni arhiv u Pazinu)
Smjernice sustavne zaštite arhivskog gradiva vjerskih zajednica: primjer suradnje Državnog arhiva u Pazinu i Biskupije porečke i pulske kroz Odjel za crkveno gradivo

Ante Gverić (Državni arhiv u Zadru)
Suradnja Državnog arhiva u Zadru i Zadarske nadbiskupije kao model za moguće rješenje zaštite i upravljanja crkvenim arhivima u RH

Nataša Mučalo (Državni arhiv u Šibeniku)
Zaštita arhivskog gradiva vjerskih zajednica na području Šibensko-kninske županije – stanje i perspektive

Maja Kovačević Kuzmanić (Državni arhiv u Splitu)
Suradnja arhivske službe i vjerskih zajednica u zaštiti arhivskog gradiva

Dražen Kušen (Državni arhiv u Osijeku)
Intelektualna zaštita: preduvjet dostupnosti gradiva u arhivima vjerskih zajednica u Hrvatskoj

14:00 – 16:00 Ručak
16:00 – 17:30 Europska iskustva

Gaetano Zito Gaetano Zito (Associazione Archivistica Ecclesiastica)
Archivi ecclesiastici in Italia: tutela, valorizzazione e prospettive

Beatrice Romiti (Sapienza Universita di Roma)
Annantonia Martorano (University of Florence)
The Management and Conservation of the Archives of Religious Orders in Italy

Jelka Melik (Arhiv Republike Slovenije)
Aida Škoro Babić (Arhiv Republike Slovenije)
Stanje arhiva vjerskih zajednica u Republici Sloveniji s osvrtom na Katoličku Crkvu i Islamsku zajednicu

Thomas Aigner (Diözesanarchivs St. Pölten)
Church Archives in Austria

Daniel Jeller (ICARUS)
Monsterium.net – An Introduction

Kerstin Muff (ICARUS)
The Archives Portal Europe - Prepping Archival Content for the Digital Future

17:30 – 18:00 Pauza
18:00 – 19:00
Europska iskustva

Waclaw Pagorski (The Archidiocesan Archives in Poznan)
The Archidiocesan Archive in Poznan – Guidelines and Achievements of Ecclesiastical Archive

Karolina Ražov (Državni arhiv u Zadru)
Sustav arhiva Katoličke Crkve u Francuskoj

Dimiter Peev (Humboldt Universität in Berlin)
Digitizing the Zograph Monastery Archives

Jasmina Živković (Istorijski arhiv Požarevac)
Zaštita arhivske građe vjerskih zajednica u Srbiji

19:00 Otvaranje izložbe "Sarajevski atentat 1914. god. i Prvi svjetski rat u dokumentima arhiva Samostana u Fojnici"
20:00 Svečana večera

26. rujna 2014. (petak)

10:00 – 12:15 Iskustva iz prakse

Vlatko Dolančić – Krešimir Bulat (Središnji nadbiskupijski arhiv Đakovačko-osječke nadbiskupije)
Središnji nadbiskupijski arhiv Đakovačko-osječke nadbiskupije – predstavljanje, stanje i perspektive

Slavko Kovačić (Nadbiskupijski arhiv Split)
Ivan Balta (Nadbiskupijski arhiv Split)
Nad/biskupski arhiv u Splitu i pitanje njegova prerastanja u „nadbiskupijski“

Oliver Modrić (Državni arhiv u Zadru – Arhiv Zadarske nadbiskupije)
Arhiv Zadarske nadbiskupije – iskustva u sređivanju, obradi i zaštiti arhivskog gradiva

Ivica Mataija (Državni arhiv u Gospiću)
Nada Klobučar (Državni arhiv u Gospiću)
Župski arhivi Gospičko-senjske biskupije na području nadležnosti Državnog arhiva u Gospiću

Snježana Žegor (Državni arhiv u Sisku)
Zaštita arhivskog gradiva župnog ureda župe Uzvišenja sv. Križa u Sisku

Marijan Jelenić
Župni i dekanatski arhiv župe Vodnjan

Biserka Budicin (Državni arhiv u Pazinu)
Zapisi o svetim tijelima iz Župnog ureda u Vodnjanu

Elvis Orbanić (Državni arhiv u Pazinu)
Iskustva Državnog arhiva u Pazinu oko zaštite crkvenog arhivskog gradiva

Ivan Dovranić (Državni arhiv u Šibeniku)
Zaštita arhivskog gradiva Šibenske biskupije i Samostana sv. Frane u Šibeniku

12:15 – 12:45 Pauza
12:45 - 14:30 Iskustva iz prakse

Fra Kristijan Kuhar (Staroslavenski institut)
Trećoredska glagoljska baština

Fra Ljudevit Maračić (Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca)
Arhiv Provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca

Fra Vatroslav Frkin (Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda)
Arhivi Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda u Zagreb

Fra Stanko Ljubos (Samostan u Fojnici)
Arhiv Samostana u Fojnici od 1544. do 2014. – povijesni pregled i suradnja s arhivima u BiH i Hrvatskoj

Ladislav Dobrica (Hrvatski državni arhiv)
Arhiv kapucinskog samostana Gospe Lurdske u Rijeci – primjer evidentiranja i zaštite arhivskog gradiva vjerskih zajednica pri Imatelju

Jakov Kmet (Državni arhiv u Pazinu)
Digitalizacija osobnog arhivskog fonda sluge Božjeg Egidija Bulešića 1905. - 1929.

Vesna Šteinglin (Državni arhiv za Međimurje)
Zaštita arhivskog gradiva Franjevačkog samostana Čakovec i Župe sv. Nikole Biskupa u Čakovcu

14:30 – 16:00 Ručak
16:00 – 17:00 Okrugli stol
17:00 – 19:30 Razgledavanje grada

UPUTE ZA PRIPREMU IZLAGANJA

 • Trajanje izlaganja ne smije prelaziti 15 minuta.
 • Izlaganja moraju biti pripremljena u programu Microsoft PowerPoint.
 • Reprodukcije moraju biti JPG formatu.
 • Prezentacije se moraju dostaviti organizatoru najkasnije do 1. rujna 2014. na e-mail dasi@dasi.hr.
 • Primjerak prezentacije izlagači moraju donijeti sa sobom (CD-ROM ili USB).
 • Izlagačima će na raspolaganju biti računalo s Windows operativnim sustavom i tehničar po potrebi.

UPUTE ZA PREDAJU RADOVA

 • Radovi za objavu u zborniku konferencije moraju se predati najkasnije do 1. rujna 2014. na e-mail dasi@dasi.hr.
 • Radovi koji se predaju za objavu ne smiju biti prethodno objavljeni.
 • Rukopis mora biti predan kao Word datoteka, pisan slogom Times New Roman, s veličinom slova 12 i dvostrukim proredom. U znanstvenom aparatu (podrubnim bilješkama) veličina slova iznosi 10, a prored je jednostruk.
 • Rad ne smije sadržavati više od 16 kartica teksta uključujući i literaturu.
 • Uredništvo pridržava pravo jezične lekture teksta.
 • Rukopisi se autorima mogu vratiti na eventualnu doradu, ako to recenzenti zatraže i obavezno se vraćaju na autorizaciju nakon lekture i možebitnih uređivačkih zahvata. Recenzije su anonimne i tajne.
 • Obavezni dijelovi rukopisa su naslov rukopisa, izvadak, ključne riječi, tekst članka i sažetak. Rukopis može sadržavati i popis slikovnih priloga, a iznimno (ako je većeg opsega) i popis kratica, popis izvora i popis literature. Poželjno je da autori prevedu ili se pobrinu za prijevod sažetaka na druge jezike, u suprotnom će se o tome pobrinuti uredništvo. Poželjno je i da autori prevedu i ključne riječi, osobito u slučajevima uskostručnog nazivlja. Priloge (slike, tablice, grafikone i sl.) mora se prirediti u crno-bijeloj tehnici jednim od uobičajenih načina računalne izrade. U slučaju preuzimanja priloga iz drugog izvora (tiskane publikacije, arhivsko gradivo i dr.) autor je dužan priskrbiti dopuštenje te snosi odgovornost za njihovo neovlašteno preuzimanje.
 • Uz ime autora treba navesti njegov akademski naslov, naziv i naslov ustanove u kojoj je zaposlen (ili privatnu adresu s poštanskim brojem) i osobnu adresu elektroničke pošte.
 • Radovi se šalju na hrvatskom, engleskom ili talijanskom jeziku.
 • Upućujemo Vas da u citiranju literature i pisanju bilježaka koristite isključivo Harvardski bibliografski stil kao što je razvidno na adresama:
  http://web.efzg.hr/dok/KID/Pravila_citiranja.pdf
  http://hrcak.srce.hr/upute/upute_autorima_Histria_archaeologica.pdf
  http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/files/Harvard_referencing_2012.pdf

Sva prava pridržana © 2007.-2017. Državni arhiv u Šibeniku
Izrada i održavanje: ProWeb - Šibenik